Betalings- en Annuleringsvoorwaarden


null

100% Tevredenheidsgarantie

Je vraagt je misschien af of jouw investering ook echt resultaat geeft. De stap nemen om met iemand aan de slag te gaan is al een drempel op zichzelf. Daarom krijg je van mij altijd een eerlijk en helder antwoord op de vraag wat je kan en mag verwachten tijdens mijn begeleiding. Ook wanneer blijkt dat ik je niet kan helpen, zal ik daar niet omheen draaien. Heb je dan al betaald dan zal het bedrag worden teruggestort. Ervaring leert dat we het vooraf besproken doel bereiken en daarom ben ik er van overtuigd dat ook jij 100% tevreden zult zijn.


100% Gebruiksvriendelijk

Besluit je om gebruik te maken van één van de aangeboden diensten en/of producten, dan kun je dit op verschillende manieren kenbaar maken. Op elke pagina staat een mogelijkheid waardoor jij je direct kunt aanmelden of kunt mailen. Ben je niet zeker, zijn er onduidelijkheden of heb je vragen, dan kun je gebruik maken van het contactformulier. Natuurlijk is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen via 06 – 445 045 78, hoewel ik slecht bereikbaar ben vanwege mijn afspraken. Mocht ik je niet te woord kunnen staan, stuur alsnog een email of spreek wat in op de voicemail en ik bel je snel mogelijk weer terug.


Houd hier rekening mee wanneer je besluit tot afname van één van de diensten.

  1. Zodra je een dienst afneemt, dan betaal je het afgesproken bedrag contant of middels iDeal, Dit kan voorafgaand of achteraf zijn, afhankelijk van de afgenomen dienst, Het is ook mogelijk om over te maken op de bankrekening NL90KNAB0257256059 t.n.v. Expect a Miracle te Capelle aan den IJssel.
  2. Bij annulering binnen 7 dagen wordt het volledige bedrag teruggestort, mits de afgesproken startdatum 10 dagen na aanschafdatum plaatsvindt. Vindt de startdatum binnen deze 10 dagen plaats, dan blijft een minimu van 50€ administratiekosten verschuldigd.
  3. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden per email, mits niet binnen 48 uur de afgesproken startdatum plaatsvindt. Alleen na ontvangen bevestiging van de annulering kan deze als ontvangen en geaccepteerd worden gezien. 
  4. Vindt de betaling niet direct of binnen de gestelde betalingstermijn plaats, dan wordt een schriftelijke herinnering verstuurd. Er kan gebruik gemaakt worden van een incassobureau indien noodzakelijk.
  5. Mocht in onvoorziene omstandigheden de annulering plaatsvinden binnen 48 uur, dan is melding via whatsapp of sms mogelijk mits hierbij sprake is van overmacht. In dit onvoorziene geval  vervalt de betalingsplicht volledig. 
  6. In de bedragen zoals vermeld op de website, promotie materiaal en in de voorwaarden, is 21% b.t.w. verrekend, tenzij anders vermeldt. 
  7. Meer gespecificeerde informatie en voorwaarden worden vermeldt in de Algemene Voorwaarden en blijven naast deze betalings- en annuleringsvoorwaarden van kracht.