Disclaimer

null

Algemeen

Deze website is onderdeel van Expect a Miracle Training & Co, hierna te noemen EaM. EaM is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder inschrijvingsnummer 24427054. Op de dienstverlening zoals vermeld op deze website zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.


Het is niet toegestaan om de inhoud of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.


Inhoud

Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze website. EaM streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. EaM aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is EaM niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.


EaM heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden te informeren over de bijdrage die onze diensten, in de meest ruime zin van het woord, kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord. EaM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.


Beperkte aansprakelijkheid

Tevens kan er aan de informatie op deze website geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van het aanbod zullen van persoon tot persoon verschillen afhankelijk van de achtergronden, toepassingen en doelstellingen. Het resultaat is zowel afhankelijk van wat wordt aangeleverd als de wijze waarop het aangeleverde wordt toegepast.


Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoekers van deze site. EaM draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, die via deze site toegankelijk zijn.


EaM mag de site naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. EaM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die EaM publiceert kunnen geen rechten worden ontleent en niet worden beschouwd als een aanbeveling om ziektes te behandelen.


Auteursrechten

Het auteursrecht van alle op deze site aanwezige content berust bij EaM, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van EaM.

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de site: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u of je: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: info@expectamiracle.nl